Извозване на строителни и промишлени отпадъци

 

Услугите които предлагаме са предоставяне на контейнери за събиране и извозване на строителни и промишлени отпадъци от адрес на клиента до лицензирано сметоразтоварище с платени такси. Извозването се извършва с контейнери 4 куб. метра (5.5 тона) и 6 куб. метра (7.5тона).

Предоставяне на контейнери за събиране и извозване на отпадъци от строителни, търговски и др. обекти на територията на гр. Хасково и околните села.

За наемане на контейнер за строителни и промишлени отпадъци с обем 4 и 6 кубически метра не се заплаща такса за престой до четири дни от датата на поставянето му на обекта.

Извозване на строителни и промишлени отпадъци
 
Отдаване под наем на контейнери

Извозване на строителни и промишлени отпадъци

Извозване на земни маси

Доставка на инертни материали след предварителна заявка

Доставка на дърва за огрев
Извозване на строителни и промишлени отпадъци

Доставка на контейнер - 4 куб. метра (6 тона) - 55 лв.

Доставка на контейнер - 5 куб. метра (7 тона) - 60 лв.

Доставка на контейнер - 6 куб. метра (8 тона) - 67 лв.

Извозване на строителни и промишлени отпадъци
 

Превоз на всякакъв вид товари със самосвал до 5 тона.

Цена по договаряне.


Извозване на строителни и промишлени отпадъци